Dränering Arboga

Vi skyddar din grund mot fuktproblem

Dränera hus

Att dränera sitt hus är inget man behöver tänka på särdeles ofta. I normalfallet är det en åtgärd som du bara ska behöva tänka på en enda gång under tiden som du äger en fastighet. Görs jobbet rätt så håller det i flera decennier. Det är dock viktigt att känna till när det gjordes senast för att veta när det är dags nästa gång. Köper du en fastighet kan det vara bra att fråga om. Är du osäker på när det gjordes sist så kommer vi gärna ut och tittar samt ger dig information om när det kan passa att göra härnäst.

Så går det till att dränera hus

Nedan följer en kort beskrivning av hur det går till att dränera hus:

  1. Nuvarande dräneringsskikt avlägsnas, inklusive asfalt, grus eller gräsmatta som ligger över ytan just nu.
  2. Området närmast huset grävs ur ner till frostfritt djup eller i vissa fall djupare om vi ser ett behov beroende på markens beskaffenhet. Vi avlägsnar gamla dräneringsrör och sediment.
  3. Mattor som skyddar mot fukt installeras mot grunden eller mot fasaden om du har källarvåning.
  4. Nya dräneringsrör och dränerande material installeras.
  5. Materialen som läggs på sist för att få det utseende som önskas formas för att naturligt leda bort fukten från byggnaden. Dräneringsarbetet är nu klart och din byggnad är skyddad för lång tid framåt.

Begär offert på dränering av din byggnad idag. Vi kan hjälpa dig oavsett fastighetens storlek - från villor och radhus till större hyresfastigheter, industrifastigheter med mera.

Dränera kring huset och förebygg fuktproblem - en god investering.